LUISINO PŮŤOVÉ PANOPTIKUM

Volný čas
LUISA, o. s. zve širokou veřejnost na fotografování v dobových kostýmech. U příležitosti Růžencové pouti v Uherském Brodě. Městský park pod muzeem J. A. Komenského

Termíny