PEPČÍN

Volný čas
Beseda o historii zámečku Pepčín (Obora) s Bc. Jaroslavou Vaculíkovou. V rámci Akademie volného času.

Termíny