JUDR. VÁCLAV ROBERT HRABĚ Z KOUNIC (1848-1913)

Volný čas
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, ve spolupráci se Zámkem Slavkov – Austerlitz Vás zvou na výstavu. Výstava k 100. výročí úmrtí českého politika, vlastence a patrona brněnské vysoké školy. Vernisáž 24. října 2013 v 17.00 hodin. Úvodní slovo: Mgr. Martin Rája PhD., kurátor výstavy a historik ZSA, Mgr. Radek Tomeček, kurátor výstavy a historik MJAKUB. Kulturní program: Gabriela Vermelho (Praha), zpěv, kvinton (pětistrunná viola), cimbálová muzika Burčáci (Míkovice) s primášem Františkem Ilíkem.

Termíny