7. setkání schol

Volný čas
Uskuteční se v KD.

Termíny