SLAVNOSTNÍ KONCERT „POCTA KAUNICOVI“

Volný čas
U příležitosti 100. výročí úmrtí JUDr. Václava hraběte z Kaunic a 25. výročí založení Komorního sboru Dvořák Uherský Brod. Slavnostní zahájení: Ing. Petr Vrána, místostarosta města. Účinkují: Komorní sbor Dvorák – dirigent Ing. Antonín Veselka, recitace - Miloš Kročil, člen Městského divadla Brno, zobcová flétna - Helena Bemerová. Sbor CAMPANA Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod, vedoucí sboru Mgr. Monika Koubová.

Termíny