Historie trati Kojetín - Valašské Meziříčí

Volný čas
Přednáška v rámci přednáškového cyklu Vlastivědného kroužku, Městské knihovny a Městského muzea a galerie v Holešově. O vzniku a rozvoji trati Kojetín - Valašské Meziříčí s důrazem na Holešovsko přednáší pan Ladislav Vítek, autor knihy Kroměříž a Železnice.

Termíny