Mezi stromy

Pro děti

Na začátek lektor krátce seznámí žáky s pojmem les, s významem a důležitou funkcí lesa a stromů pro život člověka. Společně si budou povídat o životě v lese, hravou formou poznávat savce, ptáky nebo stromy s  pomocí vystavených exponátů a fotografií. Dozví se víc o ochraně lesa, o hospodaření v lese, o tom jak se v lese máme chovat a také o památných stromech. Poté mohou samostatně či s pomocí lektora plnit zábavné úkoly, kvízy či výtvarně tvořit na téma les a život v něm. 

Klíčová slova: les, strom, památný strom, ochrana přírody 
Celková doba realizace: 45 – 60 minut 
Cílová skupina: žáci prvního stupně ZŠ, předškoláci 
Počet dětí: max. 25 
Cena:  30,- Kč 

Program je potřeba dopředu objednat:

Kontakt pro objednávky programů:

Bc. Dita Nekolná 
Podlipanské muzeum v Českém Brodě 
Žitomířská 741 
mob.: +420 734 312 031, 728 067 496

Termíny