Dvě Evy

Výstava
Ak. mal. Jana Vacková – grafika, ilustrace a Marie Šedá Němejcová – šperky. Výstava autorek z Plzně.
Termíny