Nedělní odpolední matiné

Hudba
Účinkuje vokální kvarteto Best a hosté.
Termíny