Výstava Cena Nadace Proměny 2013

Výstava
Výstava soutěžních architektonických návrhů na obnovu nábřeží řeky Loučné.
Termíny