Stanislav Grof - Kosmos a psýché (revoluce výzkumu lidského vědomí)

Volný čas
Psychiatr Stanislav Grof (nar. 1931), jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, se řadí k vůdčím světovým průkopníkům výzkumu lidského vědomí ve 20. století.
Termíny