Světový den zvířat

Výstava
Poslední vzdělávací akce věnovaná letošní kampani na ochranu tapíra čabrakového se uskuteční při příležitosti svátku zvířat.
Termíny