Znamení vertikál

Výstava
V Historické výstavní budově otevře svým návštěvníkům brány do světa náboženství a jeho vývoje na území českého Slezska. Přichází Znamení vertikál. Výstava se snaží přiblížit pestrost a rozmanitost duchovního života českého Slezska od středověku do začátku první světové války. Hlavní důraz je přitom kladen zejména na úlohu katolické církve, která náboženský život určovala především. Pozornost je ale věnována i vyznání evangelickému nebo židovskému. Muzea, archivy, knihovny i soukromé a církevní sbírky uchovávají tisíce artefaktů připomínajících duchovní vývoj. Nebylo tedy snadné vybrat reprezentativní vzorek přibližně tří stovek předmětů, obrazů, soch, dokumentů i drobností, který by peripetie náboženského života ve slezském regionu v minulých staletích vyjádřil. „Znamení vertikál rozhodně není jen vzletný název. Skrývá se za ním mnoho měsíců intenzivní odborné práce specialistů nejen ze Slezského zemského muzea, ale také mnoha dalších institucí. Podařilo se zdokumentovat zcela mimořádný soubor památek reprezentujících vývoj duchovního života v hlavních náboženských proudech a vytvořit z nich patrně největší a nejreprezentativnější kolekci," uvedl Antonín Šimčík, ředitel Slezského zemského muzea.
Termíny