Umění australských domorodců

Výstava
Výstava Umění australských domorodců představuje jedinečnou kolekci autentických maleb a užitkových předmětů pocházející z Arnhemské země. Tvůrci vystavených artefaktů, severoaustralští Rembarrangové, žili ještě v druhé polovině 20. století na úrovni starší doby kamenné. Jejich umění má silný mytologický podtext a ochrannou funkci, estetický účinek nebyl primárním účelem tvorby ale jakousi „přidanou hodnotou“. Vystavené artefakty (malby na eukalyptové kůře, kamenné nástroje, bumerangy a didgerida) pochází z expedice profesora Jana Jelínka (1926–2004), bývalého ředitele Moravského zemského muzea a obnovitele Pavilonu Anthropos. Výprava se uskutečnila v roce 1969 a přinesla unikátní poznatky o životě a kultuře původních obyvatel Austrálie, rychle ztrácejících svůj svébytný kulturní projev v moderním světě. Vystavené předměty jsou zapůjčeny z Moravského zemského muzea.
Termíny