Výstava obrazů Františka a Karla Pechancových

Výstava
Podařilo se nám vypátrat deset obrazů Františka Pechance a 21 prací jeho bratra Karla. Ani jeden z těchto amatérských výtvarníků nikdy samostatně nevystavoval.
Termíny