Petr Skala

Výstava
Petr Skala se narodil v roce 1947 v Písku. Po gymnáziu vystudoval známou Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a následně i pražskou FAMU. Na posledně jmenované škole vystřídal obory režie, scenáristika a dokument. Po absolvování školy v roce 1975 pracoval jako externista pro Krátký film Praha a Československý rozhlas. V roce 1987 společně s dalším průkopníkem experimentálního filmu a videoartu u nás Radkem Pilařem založili Obor Videa při Svazu českých výtvarných umělců (od roku 1990 Asociace videa a intermediální tvorby při Unii výtvarných umělců). Po roce 1989 působil v Československé televizi a zejména na katedře animovaného filmu FAMU. Vedle vlastní dokumentaristické tvorby, která čítá stovky položek, se Petr Skala od konce šedesátých let soustavně a neméně intenzivně věnuje experimentální filmu a později také videoartu. Mezi lety 1968-1984 v ústraní vytvořil rozsáhlé dílo, čítající okolo osmdesátí krátkých filmů. Autor pro tvorbu filmů musel vyvinout vlastní přístroje a postupy. V jeho tvorbě se nejčastěji setkáme s metodami found footage a hand-made filmu. K zpracování filmu (někdy čistého, jindy již vyvolaného) používal řadu výtvarných technik. Vedle malby a kresby používal prorývání nebo propalování. Počáteční tvorba byla ovlivněná soudobým výtvarným uměním u nás, především informelem. Gestická, čistě abstraktní malba kontrastovala s dokumentaristickou tvorbou, kterou se Skala živil.
Termíny