Koncert při příležitosti předání pamětní medaile města Třešť panu učiteli Jaroslavu Novákovi

Hudba
Na programu Johannes Brahms.
Termíny