Plzeňské notování 2013: Závěrečný galakoncert

Hudba
Na závěrečném koncertě přednesou všechny zúčastněné sbory sobotního programu své nejlepší skladby a také se představí pořadatelský sbor festivalu Canticorum pod vedením Mgr. Anastázie Šourové. Koncert bude zakončen společnou skladbou secvičenou na odpoledním workshopu a porota předá písemné protokoly s hodnocením vystoupení sborů.
Termíny