Marianský koncert

Hudba
Účinkují: Jana Vacíková - zpěv, Iva Zahořová - varhany, a jejich hosté. Na programu skladby J.S. Bacha, C. Francka, R. Schuberta a další.








Termíny