2. Prácheňské setkání harmonikářů

Hudba
Se svojí hrou vystoupí harmonikáři ze širokého okolí.
Termíny