Na pivo s architekty

Volný čas
Beseda s architekty, možná témata: "Revitalizace zámeckého návrší, soutěž na obnovu nábřeží Loučné, Litomyšlská výzva apod.". Spojeno s křtem nástěnného kalendáře „I to je Litomyšl“ a brožury „Stezka staletími“.








Termíny