Bramborová sobota

Volný čas
Příležitost dozvědět se zajímavosti o pěstování, uchovávání a využití brambor. Ochutnávky tradičních bramborových jídel, možnost zakoupit si brambory na uskladnění i konzumaci. Kulturní program, výtvarná dílna pro děti. Program je připraven ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkové Brodě, Sativa a. s. Keřkov, VESA Velhartice a. s.
Termíny