Den seniorů

Hudba
Dechová hudba Rozmarýnka. Vedle pozvaných jubilantů zveme na akci i širokou veřejnost.
Termíny