Púťový Slovácký večer

Volný čas
S besedou a prezentací o životě ve Švýcarsku. Soubor Oldšava představuje soubor Trachtengruppe Kerns ze Švýcarska, spoluúčinkuje JAKUB z Gymnázia J.A. Komenského. Během večera zazní písně, uvidíte tance, zvyky, ochutnáte sýr a pálenku a při besedě s Doris Windlin zjistíte, jak se žije ve Švýcarsku. Pořádá soubor Oldšava v rámci svého projektu Kořeny folkloru bez hranic.
Termíny