Stromy očima výtvarnice Pavly Dvorské

Výstava
Výtvarnice Pavla Dvorská se věnuje ilustraci knih, volné grafice a spolupracuje na tvorbě naučných stezek a výukových materiálů přírodovědných oborů. Na výstavě uvidíte jak ukázky z její volné tvorby, tak i její vědecké ilustrace. Volná tvorba bude zastoupena portréty stromů skicovaných při cestách po Čechách i cizině. Původní kresby jsou následně převedeny do různých grafických technik: leptu, škrábané litografie, linorytu černo-bílého i barevného. Další část výstavy je zaměřena na vědeckou ilustraci. Kresby Pavly Dvorské slouží jako ilustrace v odborných materiálech a jsou také součástí naučných stezek na Moravě.
Termíny