Za skláři do AJETA

Kapacita zaplněna! Vydejte se s námi do sklárny AJETO v Lindavě, která nabízí návštěvníkům unikátní možnost nahlédnout přímo pod ruce mistrům sklářům. Za doprovodu průvodce prohlédnete celou sklářskou dílnu, získáte zajímavé informace o sklářském řemesle, nářadí a technologii. Navíc si každý může foukání skla vyzkoušet a odnést si tak domů originální skleněný suvenýr. Kdy: 17. 11. 2013Kde: sklárna AJETO Lindava Odjezd z Krásné Lípy od Domu Českého Švýcarska v 10:00 hodin (po domluvě možnost přistoupit i na dalších místech ve směru jízdy). Předpokládaný návrat do Krásné Lípy v 16:00 hodin. Ve sklářské krčmě je možné využít možnosti občerstvení nebo oběda. Exkurze včetně dopravy je pro přihlášené zdarma. Počet míst je omezený.Přihlášky zasílejte na níže uvedený kontakt do 15. listopadu. Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Hofmanová, kristyna.hofmanova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188 Odborná exkurze je spolufinancována z dotačního programu Cíl 3/ZIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Termíny