Intelektuál úspěšným politikem?

Volný čas
Jablonecký starosta K. R. Fischer. Přednáška Jana Kašpara, ředitele Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou a Jitky Noskové, vedoucí odd. půjčoven MěK.
Termíny