Dostaveníčko s dechovkou

Hudba
Zahajovací koncert jubilejní klubové sezóny 2013 – 2014 ve Vrchlického sadech. Dechový orchestr mladých ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech řídí FRANTIŠEK KUBAŇ, umělecký šéf souboru.
Termíny