Oskar Kokoschka: Grafika

Výstava
Oskar Kokoschka - umělec solitér a přesto spolutvůrce expresionistického uměleckého hnutí, jeden ze zakladatelů moderního světového umění je v Národní galerii v Praze bohatě zastoupen svou malbou a zejména grafickým dílem. Vervní kresba, drsná estetika, ostré komentáře v díle Oskara Kokoschky vzrušují dodnes a jsou stále inspirativní. Výstava představuje reprezentativní průřez jeho grafickou tvorbou, od počátečních ilustrací textů Karla Krause, poválečných zážitků z cest až k pozdnímu dílu, serigrafiím doprovázejícím jeho dramatickou hru Comenius. Odkaz Jana Amose Komenského, Orbis Pictus - Svět v obrazech, inspiroval Kokoschku od dětství a dokládá mimo jiného jeho úzký vztah k Čechám, vztah podpořený jeho zkušenostmi z pražského exilu v letech 1934-1938 a jeho vlastní ženou - Češkou. V pozdní tvorbě Kokoschka definitivně propojil vzrušení z bezprostředního všedního pohledu s dramatem kulturní historie Evropy, a s maximálním úsilím je předával.
Termíny