Umělecká beseda nejen v kontextu věrozvěstů

Hudba
Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice v Rytířském sále hradního paláce k výročí věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 150. výročí založení Umělecké besedy. Diriguje Tomáš Židek. Host: Hniličkovo smyčcové trio.
Termíny