Austrálie - tajemství rudého kontinentu

Volný čas
Populárně naučný projekt pro školy, jedná se o naživo moderované pásmo fotografií, kombinovaných s videem.
Termíny