Architektura a veřejný prostor

Volný čas
Přednáška Doc. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR k výstavě Magdaleny Jetelové.
Termíny