Lékařství

Výstava
Vvýstava představí téměř 20 interaktivních prvků související s lidským tělem i medicínským oborem. Součástí vnitřní interaktivní expozice bude i venkovní panelová výstava představující lékařské i další nemedicínské obory na Lékařské fakultě MU. Do příprav výstavy se rovněž zapojily významná brněnská zdravotnická zařízení, o jejichž aktivitách i spojení s MU se dozvíte na naší výstavě spoustu zajímavostí.
Termíny