Vilém Kabzan: ArchiVHS

Výstava
Mezi hlavní vyjadřovací média Viléma Kabzana patří v současné době fotografie, kterému bezesporu předcházely experimenty s postmoderními (neokonceptuálními) přístupy, kam lze zahrnout zájem o médium videa.
Termíny