bakalářské práce studentů ateliéru Design

Výstava
Výstava bakalářských prací studentů ateliéru Design prostředí, fakulty architektury, Technické univerzity v Liberci. Výstava prezentuje vybrané bakalářské projekty, které vznikly v loňském roce pod vedením Bořka Šípka, Leony Matějkové a Jaroslava Brabce. 8 talentovaných studentů představí různorodé práce, například architektonický návrh veřejného prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Praze, designérské intervence na secesním mostě v Chrastavě či orientační systém pro nevidomé a slabozraké pro knihovnu v Hradci Králové. Součástí výstavy jsou i fotografie, animace a scénografie. Studijní obor Design prostředí a konkrétní projekty pracují s participálním přístupem k navrhování. Vznikají tak kvalitní práce s přesahem do sociálního kontextu a mezilidských vztahů.
Termíny