Jordán znovuobjevený - dějiny nádrže očima archeologů

Volný čas
Přednáška doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, Csc. na téma aktuálních archeologických nálezů a poznatků o zcela unikátní technické památce, kterou přehradní nádrž Jordán bezpochyby je.
Termíny