Slavnostní večer města Ústí nad Orlicí s udílením cen

Volný čas
Konferuje: Alfréd Strejček. Program: Cimbálová muzika a folklorní taneční soubor - JARO.
Termíny