Jak předcházet nejrůznějším onemocněním

Volný čas
Od myšlenky k lidskému tělu. Městská knihovna uvádí ve spolupráci s měsíčníkem Regenerace setkání se s psycholožkou a psychoterapeutkou PhDr. Patricií Anzari, CSc. a s terapeutkou PhDr. Marií Zítkovou. Jak navrátit tělu jeho původní imunitu s praktickými cvičeními z oboru celostní medicíny se dozvíte v podání terapeutky PhDr. Marie Zítkové, která strávila dvanáct let v invalidním důchodu a ve svých sedmdesáti letech již po čtrnáct let nepotřebuje žádnou lékařskou pomoc.
Termíny