Vlastní sběr

Výstava
Výstava Terezy Říčanové: Malby na skle - Sny, kresby na papíře (uhel, tuš) - Sny, grafický cyklus Ohně - barevné dřevořezy. Tereza Říčanová vystudovala ilustraci a grafiku na VŠUP u profesora Jiřího Šalamouna. Je autorkou Kozí, Vánoční a Velikonoční knížky a knihy Archa Noemova, za kterou byla nominována na cenu Magnesia Litera.
Termíny