„Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století“ Výstava v Clam-Gallasově paláci otevírá pro veřejnost již 25. září.

Výstava, Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

24. září 2013

 

Pomníky upomínající na významné osobnosti i události českých dějin byly v českých zemích vždy třaskavým společenským a politickým tématem (a je tomu tak dodnes). Výstava „Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století“ je tak v mnoha ohledech současnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Návštěvníci budou moci sledovat vývoj známých realizací, uvidí unikátní znovuobjevené autorské sádrové odlitky, připomenou si neuskutečněné projekty a zasadí si českou sochařskou produkci tehdejší doby do evropského kontextu výtvarné tvorby.

 

V expozici se představí více jak 250 archivních dokumentů a uměleckých děl z Archivu hlavního města Prahy i Národní galerie, hlavní linii pak budou tvořit modely a kresby pomníků vycházející z tvorby největších mistrů českého sochařství J. V. Myslbeka, S. Suchardy, F. Bílka nebo L. Šalouna.

 

Bohatý doprovodný program, zaštítěný lektorským oddělením NG v Praze, pak přiblíží téma, zasazující památníky do hlubšího kulturněhistorického kontextu, a to jak dospělým tak i dětem.

 

Pořadateli výstavy jsou hlavní město Praha – Archiv hl. m. Prahy, Národní galerie a NOEMI, Arts & Media, agentury pro mediální komunikaci, za podpory Rotary International District 2240 Česká Republika a Slovensko. Výstava potrvá v Clam-Gallasově paláci do 5. ledna 2014.

 

Více informací na:

www.prazskepomniky.cz

Termíny