Svět Ladislava Fukse

Výstava
Výstava je připravena ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. V letošním roce by se spisovatel Ladislav Fuks dožil 90 let. Před 64 lety byl nakrátko Bělákem a bydlel v bělském Podolí, v Podolí, které tak dobře znal ze svého dětství další velikán naší literatury, Vladimír Holan.
Termíny