V Plzni na Karlově

Výstava
Výstava je výsledkem spolupráce původních obyvatel čtvrti a pracovníků Katedry antropologie FF ZČU, kteří se etnografickým výzkumem Karlova zabývají po dobu dvou let. Dělnickou kolonii Karlov, kterou tvořilo 10 bloků ulic a žilo v ní více než tři tisíce obyvatel, vystavěly počátkem 20. století Škodovy závody. Život v těsné blízkosti továrny nebyl ovlivněn jen intervaly pracovních směn, ale také naplněn bohatým kulturním a sportovním životem: od tradičních májových slavností, loutkového divadla či kuželkářství a zejména předválečné tradice tělovýchovy v rámci TJ Sokol a DTJ, po nedělní kino, gymnastiku žen a fotbal v poválečném období. Vedle řady vynikajících sportovců vyrostlo na Karlově, jistě vlivem blízkosti borského letiště, také mnoho letců. Čtvrť byla v mnoha ohledech soběstačná, její význam od konce druhé světové války, v důsledku politických a urbanistických změn, však postupně slábl. Čtvrť definitivně zanikla v 80. letech minulého století. Dobové fotografie jsou doplněny leteckými snímky, plány a mapami. Doprovodný text přináší informativní průřez vybranými tématy. Nechybí ilustrační i autentické předměty vázané na různá období života v daném prostředí.
Termíny