Návraty Volyňskách Čechů

Výstava
Volyňští Češi jsou emigranti, kteří ve 2. polovině 19. století odešli do Volyňské gubernie v tehdejším carském Rusku. Výstava dokumentuje jejich kolonizační a posléze hospodářskou činnost, potýkání se s bolševickým režimem, nejvíce však popisuje návraty zpět do vlasti. Jednotlivé panely se věnují jejich návratům v rámci Československých legií po 1. světové válce, po 2. světové válce, kdy přicházeli jako příslušníci 1. Čs. armádního sboru, návratům nuceně nasazených, ve vlakových transportech atd. Fakta doplňují obyčejné lidské příběhy volyňských Čechů, které byly poznamenány sovětským bolševickým režimem, oběma světovými válkami a nyní se nám mohou zdát až neuvěřitelné. Dodnes jsou Volyňští Češi velmi specifickou a uvědomělou menšinou ve svém vlastním státě.
Termíny