Post duono - Po polovině

Výstava
Výstava fotografů - esperantistů s geograficko-cestovatelskou tématikou je věnovaná cestovatelskému projektu, jehož hlavním cílem je vystoupit na nejvyšší vrchy všech členských zemí EU. Vystavuje 11 autorů ze tří zemí: Adriana Albertová (SR), Peter Baláž (SR), Ľubomír Fajth (SR), Peter Chrdle, Wolfgang Koller (Rak.), Mária Minichová (SR), Iveta Morgošová (SR), Miroslav Papaj (SR), Renáta Staňová (SR), Vladimír Škuta (SR), Ján Vajs (SR).
Termíny