Gábor György Nagy - Prostřené nekonečno

Výstava
Autor vystavuje práce, ve kterých se snaží skloubit tradici metafyzické italské malby s rafinovanými metodami současné grafiky a najít pro na pohled ustálený klasický kánon nový, patřičně moderní výraz.








Termíny