Japonské art brut

Výstava
Pražská výstava představí tvorbu přibližně třiceti výjimečně talentovaných autorů, kteří tvoří často v rámci specializovaných ateliérů pro duševně nemocné a mentálně handicapované umělce. Reprezentativní výběr zhruba stovky kreseb, maleb, plastik a textilních prací vykazuje unikátní estetiku charakteristickou pro japonskou kulturu, odráží se v nich její znakový systém, grafický i barevný minimalismus, cit pro detail, ale i stopy současné populární kultury. Tyto tradiční modely transformuje každý z autorů do svého jedinečného, osobitého výtvarného jazyka a vytváří tak intimní záznamy vlastních duševních poryvů. Cílem výstavy je nejen umožnit českému publiku a zahraničním návštěvníkům vhled do fascinujícího, pro nás stále exotického výtvarného projevu, ale zároveň nastínit otázku, kde dnes leží hranice mezi současným výtvarným uměním a art brut a zda je toto vymezení ještě vůbec aktuální.
Termíny