Citový komediant

Divadlo
JProč Julius Fučík? Protože se jeho osud specificky dotýká témat hrdinství a mučednictví, které jsou pro český svéráz něčím nepatřičným. Vyhradili jsme si lhostejnost k nejslavnějšímu fučíkovskému tématu a snažili jsme se být maximálně apolitičtí. Chceme ukázat Fučíka jako člověka s konkrétním temperamentem, zvláště sociálním, který může být inspirující nebo sloužit jako varující příklad zároveň.








Termíny