O Eduardu hraběti Taaffe

Volný čas
Občanské sdružení Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku, kterou přednese Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. Bližší informace najdete na pozvánce (pdf, 88 kB). Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. se narodil v roce 1957, studoval na FF UK (obor archivnictví – dějepis), od začátku 80. let minulého století byl zaměstnán postupně ve Všeodborovém archivu, Archivu ČVUT, Historickém ústavu a na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty. V současné době je ředitelem Všeodborového archivu a působí též na Katedře dějin a didaktiky dějepisu. Jiří Pokorný se zabývá moderními sociálními a kulturními dějinami, podílel se na popularizaci historie jako autor učebnic a podobných textů (např. spoluredaktor a spoluautor knižních Dějin zemí Koruny české), delší dobu spolupracoval s časopisem Reflex. Z významnějších odborných prací Jiřího Pokorného vybíráme např.: České země 1918–1994 Český svět 1889–1918 Pomníky a zapomínky (spoluautor) 2. dílu Dějin zemí Koruny české Léta 1867–1918 (spoluautor). Odkaz Josefa Hlávky – s podtitulem: Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu.

Termíny