Vývoj lidových staveb a sídel - obraz života na českém venkově

Volný čas, Turistika, Kurzy, vzdělání, konference

Srdečně Vás zveme na přednášku Obraz života na českém venkově od středověku po novověk prostřednictvím vývoje venkovského domu vedenou PhDr. Pavlem Burešem, specialistou na vesnická sídla a lidovou architekturu.

Přednáška je určena široké veřejnosti. Vytvoříte si ucelenou představu o vývoji života na venkově.

Témata:

  • vývoj a regionální typy venkovského domu,
  • vývoj způsobu vytápění venkovských obydlí,
  • důvody a způsoby zakládání vesnic, jejich typy a uspořádání,
  • sociální struktura venkovského obyvatelstva,
  • a další.

Na přednášku s promítáním naváže komentovaná prohlídka muzea.

Délka přednášky: 90 minut + diskuse, komentovaná prohlídka přibližně 60 minut.

Termíny