Pozůstalost po Václavovi a Josefíně Kounicových

Volný čas
PhDr. Vladimíra Zichová seznámí posluchače se sbírkovým fondem, který se dochoval po Václavu a Josefíně Kounicových. Následně bude přednáška zakončena komentovanou prohlídkou výstavy Každodennost šlechtice.
Termíny